Motivație, stabilitate și competență – perspectiva calității formării resursei umane

din școli defavorizate [MSC-EDU]

 

POCU/73/6/6/106918

 Programul Operaţional Capital Uman

Cod apel: POCU/73/6/6/Îmbunatățirea competențelor personalului didactic din învațământul preuniversitar în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive

Componenta 1: Programul PROFESORI MOTIVAȚI ÎN ȘCOLI DEFAVORIZATE

Axa prioritară: “Educație si competențe”

Operațiunea:Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învațamântul preuniversitar în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive”

Titlul proiectului: „Motivație, stabilitate și competență – perspectiva calității formării resursei umane din școli defavorizate [MSC-EDU]”

 Beneficiar: Grupul Pentru Integrare Europeană

Numărul de identificare al contractului:  POCU/73/6/6/106918

Parteneri:

◦      P1 – Universitatea din Pitești, Argeș

◦      P2 – Inspectoratul Școlar Județean Mureș

◦      P3 – Inspectoratul Școlar Județean Covasna

Durata proiectului: 30 luni, perioada 09.05.2018 – 08.11.2020

Valoarea totală eligibilă a proiectului – 6.638.391,26  lei

 Obiectivul general al proiectului

Dezvoltarea competențelor profesionale și transversale ale personalului didactic, personalului de sprijin și managerilor școlari la nivelul judetelor Argeș, Covasna Și Mures, creșterea motivației și a stabilitaăți pe post a acestora în vederea îmbunătățirii calității educației, prevenirii și reducerii fenomenului de părăsire timpurie a școlii.

 Obiectivele specifice

OS1. Optimizarea competențelor profesionale și transversale a 400 membri ai GT,  prin furnizarea de programe integrate de formare continuă, care să conducă la schimbări pozitive, valori, atitudini și comportamente dezirabile, la creșterea motivației, la reducerea fenomenului părăsirii timpurii a școlii și îmbunătățirea frecvenței, a rezultatelor școlare ale elevilor și a practicilor educaționale în școlile dezavantajate.

OS2. Stimularea resursei umane calificate sa lucreze in școlile țintă prin sprijinirea mobilității  a 180 profesori din GT, încurajarea transferului de competente si practici dobândite  la programele de formare continua si la programele de conversie profesionala, direct, la locul de munca si acordarea a 50 de stimulente pentru performanta profesorilor din scolile defavorizate pentru cresterea motivatiei si a stabilitatii pe post a acestora.

OS3. Sprijinirea membrilor GT pentru creșterea calității activităților didactice și manageriale, adoptarea unor practici educaționale noi și implementarea unor instrumente pedagogice inovative prin acordarea a 400 de subvenții pentru materiale si resurse didactice si a 50 de premii pentru personalul din educație si managerii școlari din școlile defavorizate.

OS4. Organizarea si desfășurarea a 2 sesiuni de follow-up după fiecare an de proiect, care să furnizeze feed-back real din câmpul educațional cu privire la calitatea intervențiilor în cele 15 scoli țintă defavorizate în condițiile achiziționării noilor competente de către membrii GT și a implementării unui management educațional performant.

OS5. Crearea unei rețele de sprijin profesional și a unui centru pilot care să valorifice dialogul intercolegial, schimbul de resurse pedagogice și experiențe didactice, transferul de competențe și practici educaționale în activități de inovare și cercetare interdisciplinară.

OS6. Dezvoltarea conținutului și administrarea optimă a platformei electronice eLearning a proiectului, pentru furnizarea calitativă a programelor de formare continuă în sistem blended learning și la distanță.

  Cursuri disponibile

  Modalitati de organizare a procesului de invatamant in scoala incluziva

  Modalitati de organizare a procesului de invatamant in scoala incluziva

  Tema,, Modalitati de organizare a procesului de invatamant in scoal...
  Curs

  Integrare şi incluziune educatională

  Integrare şi incluziune educatională

  Curs

  Psihopedagogia diversității, interculturalitate și educație incluzivă

  Psihopedagogia diversității, interculturalitate și educație incluzivă

  Programul de formare  intitulat ,,Psihopedagogia diversității,...
  Curs

  Psihopedagogia diversității, interculturalitate și educație incluzivă.U.T.4 Bune practici în educația incluzivă

  Psihopedagogia diversității, interculturalitate și educație incluzivă.U.T.4 Bune practici în educația incluzivă

  Curs

  Abordări actuale ale rolului motivației în activitate de învățare școlară

  Abordări actuale ale rolului motivației în activitate de învățare școlară

  Cursul propune o trecere în revistă a stadiilor de dezvoltare motiv...
  Curs

  Rolul factorilor psihopedagogici în dezvoltarea și menținerea motivației pentru activitatea de învățare

  Rolul factorilor psihopedagogici în dezvoltarea și menținerea motivației pentru activitatea de învățare

  Cursul își propune o reactualizare a informațiilor cu privire la fa...
  Curs

  P.2.2. - Gr.14. - Sărățeni + Tăureni (MS)-Strategii de abordare și prevenire a situațiilor de risc în educație

  P.2.2. - Gr.14. - Sărățeni + Tăureni (MS)-Strategii de abordare și prevenire a situațiilor de risc în educație

  Curs

  P.2.2. - Gr. 4. - Brăduț (CV) -Strategii de abordare și prevenire a situațiilor de risc în educație

  P.2.2. - Gr. 4. - Brăduț (CV) -Strategii de abordare și prevenire a situațiilor de risc în educație

  Curs

  P.2.2. - Gr. 3. - Brăduț (CV) -Strategii de abordare și prevenire a situațiilor de risc în educație

  P.2.2. - Gr. 3. - Brăduț (CV) -Strategii de abordare și prevenire a situațiilor de risc în educație

  Curs

  P 2.1. -Gr.13. Vânători (MS) - Psihopedagogia diversității, interculturalitate și educație incluzivă

  P 2.1. -Gr.13. Vânători (MS) - Psihopedagogia diversității, interculturalitate și educație incluzivă

  Curs

  P 2.1. - Gr.9 - Band + Zagăr(MS) - Psihopedagogia diversității, interculturalitate și educație incluzivă

  P 2.1. - Gr.9 - Band + Zagăr(MS) - Psihopedagogia diversității, interculturalitate și educație incluzivă

  Curs

  P 2.1. - Gr.8. Band (MS) - Psihopedagogia diversității, interculturalitate și educație incluzivă

  P 2.1. - Gr.8. Band (MS) - Psihopedagogia diversității, interculturalitate și educație incluzivă

  Curs

  P 2.1. - Gr.2 Sf. Gheorghe (CV) - Psihopedagogia diversității, interculturalitate și educație incluzivă

  P 2.1. - Gr.2 Sf. Gheorghe (CV) - Psihopedagogia diversității, interculturalitate și educație incluzivă

  Curs

  P.1.2. -Gr. 12. - Băgaciu (MS) - Self-managementul învățării și motivației sustenabile în educație

  P.1.2. -Gr. 12. - Băgaciu (MS) - Self-managementul învățării și motivației sustenabile în educație

  Curs

  P.1.2. -Gr. 10. - Nadeș + Zagăr (MS) - Self-managementul învățării și motivației sustenabile în educație

  P.1.2. -Gr. 10. - Nadeș + Zagăr (MS) - Self-managementul învățării și motivației sustenabile în educație

  Curs

  P.1.2. -Gr.7. - Bățanii Mari (CV) - Self-managementul învățării și motivației sustenabile în educație

  P.1.2. -Gr.7. - Bățanii Mari (CV) - Self-managementul învățării și motivației sustenabile în educație

  Curs

  P.1.1. - Gr.11 - Petelea, Târnăveni, Nadeș (MS)- Schimbari curriculare si formarea de comportamente prosociale în educația de azi

  P.1.1. - Gr.11 - Petelea, Târnăveni, Nadeș (MS)- Schimbari curriculare si formarea de comportamente prosociale în educația de azi

  Curs

  P.1.1. - Gr.6. - Herculian (CV)- Schimbari curriculare si formarea de comportamente prosociale în educația de azi

  P.1.1. - Gr.6. - Herculian (CV)- Schimbari curriculare si formarea de comportamente prosociale în educația de azi

  Curs

  P.1.1. -Gr.5 - Costești (AG) - Schimbari curriculare si formarea de comportamente prosociale în educația de azi

  P.1.1. -Gr.5 - Costești (AG) - Schimbari curriculare si formarea de comportamente prosociale în educația de azi

  Curs

  P.1.1. - Gr. 1. Sf. Gheorghe(CV) - Schimbari curriculare si formarea de comportamente prosociale în educația de azi

  P.1.1. - Gr. 1. Sf. Gheorghe(CV) - Schimbari curriculare si formarea de comportamente prosociale în educația de azi

  Curs

  Ghid pentru utilizarea platformei GIE

  Ghid pentru utilizarea platformei GIE

  Curs

  Instruire formatori

  Instruire formatori

  Curs

  Tehnici de informare si comunicare

  Tehnici de informare si comunicare

  Curs

  Evaluare finala curs Mentorat si Coaching

  Evaluare finala curs Mentorat si Coaching

  Evaluarea finala
  Curs

  MODULUL 2 - LABORATOR DE COACHING ŞI MENTORAT

  MODULUL 2 - LABORATOR DE COACHING ŞI MENTORAT

     LABORATOR DE COACHING ŞI MENTORAT ÎN EDUCAŢIE ÎN FORM...
  Curs

  Mentorat si Coaching- Modulul 3

  Mentorat si Coaching- Modulul 3

  Curs

  MENTORAT SI COACHING

  MENTORAT SI COACHING

  Curs

  Programe de conversie Psihologie

  Programe de conversie Psihologie

  Curs

  test

  test

  Curs

  Evaluare finala Grupa 15

  Evaluare finala Grupa 15

  Curs

  Evaluare finala Grupa 14

  Evaluare finala Grupa 14

  Curs

  InitiereGr14Zagar

  InitiereGr14Zagar

  Curs

  Aplicatii ale platformei Moodle pentru formarea specialistilor in educatie (gr. 14)

  Aplicatii ale platformei Moodle pentru formarea specialistilor in educatie (gr. 14)

  Curs

  Aplicatii ale platformei Moodle pentru formarea specialistilor in educatie (gr. 15)

  Aplicatii ale platformei Moodle pentru formarea specialistilor in educatie (gr. 15)

  Curs

  Tehnologii moderne utilizate in educatie (gr. 15)

  Tehnologii moderne utilizate in educatie (gr. 15)

  Curs

  Tehnologii moderne utilizate in educatie (gr 14)

  Tehnologii moderne utilizate in educatie (gr 14)

  Curs

  Initiere gr 15 Vanatori, Mures

  Initiere gr 15 Vanatori, Mures

  Curs

  Initiere gr. 14 Tarnaveni si Zagar

  Initiere gr. 14 Tarnaveni si Zagar

  Curs

  EvaluareFinalaBagaciu

  EvaluareFinalaBagaciu

  Curs

  EvaluareFinalaNades

  EvaluareFinalaNades

  Curs

  EvaluareFinalaPetelea

  EvaluareFinalaPetelea

  Curs

  Tehnologii moderne (Petelea)

  Tehnologii moderne (Petelea)

  Tehnologii moderne utilizate in educatieProfesori: Miroiu Maria, Sa...
  Curs

  MOODLE (Petelea)

  MOODLE (Petelea)

  Aplicații ale platformei MOODLE pentru formarea specialiștilor în e...
  Curs

  InitiereGr13Mures

  InitiereGr13Mures

  Curs

  Tehnologii moderne utilizate în educație (gr. 13)

  Tehnologii moderne utilizate în educație (gr. 13)

  Curs

  Tehnologii moderne utilizate în educație (gr. 11)

  Tehnologii moderne utilizate în educație (gr. 11)

  Curs

  Aplicații ale platformei Moodle pentru formarea specialiștilor în educație (gr. 13)

  Aplicații ale platformei Moodle pentru formarea specialiștilor în educație (gr. 13)

  Curs

  Aplicații ale platformei Moodle pentru formarea specialiștilor în educație (gr. 11)

  Aplicații ale platformei Moodle pentru formarea specialiștilor în educație (gr. 11)

  Curs

  InitiereGr11Mures

  InitiereGr11Mures

  Curs

  Nou Costesti

  Nou Costesti

  Curs

  Aplicații ale platformei Moodle pentru formarea specialiștilor în educație (Costești)

  Aplicații ale platformei Moodle pentru formarea specialiștilor în educație (Costești)

  Curs

  Tehnologii moderne utilizate în educație (Costești)

  Tehnologii moderne utilizate în educație (Costești)

  Curs

  Prezentare Moodle (Costesti)

  Prezentare Moodle (Costesti)

  Curs

  Tehnologii moderne utilizate în educație Sf. Gheorghe gr1, gr2

  Tehnologii moderne utilizate în educație Sf. Gheorghe gr1, gr2

  Fişele electronice animate, jocurile şi softurile educaţionale con...
  Curs

  Soluții de eLearning pentru formarea specialiștilor în educație

  Soluții de eLearning pentru formarea specialiștilor în educație

  Soluții de eLearning pentru formarea specialiștilor în educație
  Curs

  EvaluareFinalaMuresGr1Gr2

  EvaluareFinalaMuresGr1Gr2

  Curs

  Curs Tehologii

  Curs Tehologii

  Curs ce contine aspecte teoretice si aspecte practic-aplicative
  Curs

  Gr5CV (Miroiu)

  Gr5CV (Miroiu)

  Formare Grupa 5 Covasna in luna noiembrie 2018.Formatori:Lect. univ...
  Curs

  Evaluare Finala Covasna Gr1&2

  Evaluare Finala Covasna Gr1&2

  Curs

  Aplicatii ale platformei Moodle pentru formarea specialistilor in educatie TM grupa 1

  Aplicatii ale platformei Moodle pentru formarea specialistilor in educatie TM grupa 1

  Curs

  Aplicatii ale platformei Moodle pentru formarea specialistilor in educatie TM grupa 2

  Aplicatii ale platformei Moodle pentru formarea specialistilor in educatie TM grupa 2

  Curs

  Curs Prezentare Moodle

  Curs Prezentare Moodle

  Curs

  Tehnologii moderne utilizate in educatie TM grupa2

  Tehnologii moderne utilizate in educatie TM grupa2

  Curs

  Tehnologii moderne utilizate in educatie (TM1)

  Tehnologii moderne utilizate in educatie (TM1)

  Curs

  CursMoodleCovasnaGr1&2

  CursMoodleCovasnaGr1&2

  Bine ați venit!Prin intermediul acestui curs exersăm utilizarea pla...
  Curs

  CursProba

  CursProba

  Curs

  CursMM

  CursMM

  Curs

  Evaluare finală Sărățeni&Tăureni

  Evaluare finală Sărățeni&Tăureni

  Curs

  Tehnologii moderne utilizate în educație

  Tehnologii moderne utilizate în educație

  Curs

  Aplicații ale platformei MOODLE gr.16 (Sărățeni-Tăureni)

  Aplicații ale platformei MOODLE gr.16 (Sărățeni-Tăureni)

  Bine ați venit!Deocamdată aici găsiți unele informații de inițiere ...
  Curs

  Evaluare Finală SFGH (gr.10)

  Evaluare Finală SFGH (gr.10)

  Curs

  Evaluare Finală SFGH (gr.9)

  Evaluare Finală SFGH (gr.9)

  Curs

  Aplicatii ale platformei Moodle pentru formarea specialistilor in educatie (gr. 9)

  Aplicatii ale platformei Moodle pentru formarea specialistilor in educatie (gr. 9)

  Curs

  Aplicatii ale platformei Moodle pentru formarea specialistilor in educatie (gr. 10)

  Aplicatii ale platformei Moodle pentru formarea specialistilor in educatie (gr. 10)

  Curs

  Curs Tehnologii SFGH4 (gr.9)

  Curs Tehnologii SFGH4 (gr.9)

  Curs

  Tehnologii moderne utilizate în educație (gr.10)

  Tehnologii moderne utilizate în educație (gr.10)

  Curs

  Evaluare finala Costesti

  Evaluare finala Costesti

  Curs

  CursProbaCostesti

  CursProbaCostesti

  Curs

  Evaluare Finală Sfântu Gheorghe (gr.67)

  Evaluare Finală Sfântu Gheorghe (gr.67)

  Evaluare finală!      Proba de Evaluare online&...
  Curs

  Evaluare Finală Sfântu Gheorghe Gr.5

  Evaluare Finală Sfântu Gheorghe Gr.5

  Evaluare finală!      Proba de Evaluare online ...
  Curs

  Aplicații ale platformei MOODLE pentru formarea specialiștilor în educație

  Aplicații ale platformei MOODLE pentru formarea specialiștilor în educație

  Curs

  Aplicatii ale platformei Moodle pentru formarea specialistilor in educatie (gr. 6)

  Aplicatii ale platformei Moodle pentru formarea specialistilor in educatie (gr. 6)

  Aplicații ale platformei MOODLE pentru formarea specialiștilor în ...
  Curs

  CURS TEHNOLOGII

  CURS TEHNOLOGII

  CURS ce contine aspecte teoretice si aspecte practic-aplicative
  Curs

  Tehnologii moderne utilizate in educatie (SFGH7)

  Tehnologii moderne utilizate in educatie (SFGH7)

  Curs

  Tehnologii moderne utilizate în educație (gr.6)

  Tehnologii moderne utilizate în educație (gr.6)

  În cadrul acestui curs, se asigură următoarele competențe specific...
  Curs

  Curs Moodle și Tehnologii moderne Covasna grupele 9-10

  Curs Moodle și Tehnologii moderne Covasna grupele 9-10

  Curs

  P.2.2. S2 - Gr.2. (Gr.10 - Nadeș, Batanii Mari)-Strategii de abordare și prevenire a situațiilor de risc în educație

  P.2.2. S2 - Gr.2. (Gr.10 - Nadeș, Batanii Mari)-Strategii de abordare și prevenire a situațiilor de risc în educație

  Curs

  P.2.2. S2 - Gr.1 (Gr.12. - Băgaciu, Zagar, Batanii Mari) -Strategii de abordare și prevenire a situațiilor de risc în educație

  P.2.2. S2 - Gr.1 (Gr.12. - Băgaciu, Zagar, Batanii Mari) -Strategii de abordare și prevenire a situațiilor de risc în educație

  Curs

  P 2.1. S2 - Gr.3.(Gr.11-Petelea,Tarnaveni,Nades,Sarateni) - Psihopedagogia diversității, interculturalitate și educație incluzivă

  P 2.1. S2 - Gr.3.(Gr.11-Petelea,Tarnaveni,Nades,Sarateni) - Psihopedagogia diversității, interculturalitate și educație incluzivă

  Curs

  P 2.1. S2 - Gr.2(Gr.2( Gr.5. - Costești ) - Psihopedagogia diversității, interculturalitate și educație incluzivă

  P 2.1. S2 - Gr.2(Gr.2( Gr.5. - Costești ) - Psihopedagogia diversității, interculturalitate și educație incluzivă

  Curs

  P 2.1. S2 - Gr.1(Gr.1.- Sf.Ghe., Herculin,Tarnaveni, Sarateni ) - Psihopedagogia diversității, interculturalitate și educație incluzivă

  P 2.1. S2 - Gr.1(Gr.1.- Sf.Ghe., Herculin,Tarnaveni, Sarateni ) - Psihopedagogia diversității, interculturalitate și educație incluzivă

  Curs

  P.1.2. S2 Gr.2. (Gr.4 - Brăduț) - Self-managementul învățării și motivației sustenabile în educație

  P.1.2. S2 Gr.2. (Gr.4 - Brăduț) - Self-managementul învățării și motivației sustenabile în educație

  Curs

  P.1.2. S2 Gr.1. (Gr.3 - Brăduț) - Self-managementul învățării și motivației sustenabile în educație

  P.1.2. S2 Gr.1. (Gr.3 - Brăduț) - Self-managementul învățării și motivației sustenabile în educație

  Curs

  P 1.1 S2 - Gr.3 (Gr.2 Sf. Gh., Sarateni, Taureni ) - Schimbari curriculare si formarea de comportamente prosociale în educația de azi

  P 1.1 S2 - Gr.3 (Gr.2 Sf. Gh., Sarateni, Taureni ) - Schimbari curriculare si formarea de comportamente prosociale în educația de azi

  Curs

  P.1.1. S2 -Gr.2 (Gr.8+9 -Band) - Schimbari curriculare si formarea de comportamente prosociale în educația de azi

  P.1.1. S2 -Gr.2 (Gr.8+9 -Band) - Schimbari curriculare si formarea de comportamente prosociale în educația de azi

  Curs

  P.1.1. S2 -Gr.1 (Gr.13. - Vânători, Sarateni, Taureni)- Schimbari curriculare si formarea de comportamente prosociale în educația de azi

  P.1.1. S2 -Gr.1 (Gr.13. - Vânători, Sarateni, Taureni)- Schimbari curriculare si formarea de comportamente prosociale în educația de azi

  Curs